Skip to main content
(0) item
TV SHOWS ƠN CHA DIỆP TẬP 276
Chương trình kỳ này giới thiệu ơn lành Bà Trần Thị Xuân Mỹ hiện đang sinh sống tại tp Tecumseh, Michigan. Bà là người theo đạo thờ Ông Bà. Nhưng bà rất tin tưởng vào sự cầu bầu linh thiêng của Cha. Thời gian khi còn ở việt nam. Con trai của bà bị điện cao thế giật dẫn đến bị liệt, không đi đứng được, nằm liệt trên giường 8 tháng. Đêm Ngày Bà đã liên lũy cầu xin Cha Trương Bửu Diệp phù hộ cho con bà đứng lên và đi được. Khoảng hơn một tháng thì con của bà đã đứng lên và tập đi lại được. Đến hôm nay cháu bình phục hoàn toàn. Bà đã dẫn con trai xuống tận tắc Sậy Cà Mau để cảm tạ Cha. Và còn những ơn lành khác.