Skip to main content
(0) item
TV SHOWS ƠN CHA DIỆP TẬP 277
Chương trình kỳ này giới thiệu ơn lành Bà Tâm Phạm hiện đang sinh sống tại tp Rogers Arkansas. Bà là người ngoài công giáo. Nhưng rất tin tưởng vào sự cầu bầu linh thiêng của Cha. Bà đã nhận được rất nhiều ơn lành của Cha. Mỗi tối bà thường cầu nguyện với Cha. Xin cho con dâu sanh nở bình an. Trên đường đi bà đã tránh được tai nạn xe. Hôm nay Cùng với chị của mình là bà Minh Phạm. Hai chị em đã đến văn phòng của Cha trên đường Euclid thuộc tp GG để cảm tạ Cha và chia sẻ lại những ơn lành mà Cha đã chuyển cầu cùng Đấng Tối Cao cho bà, và còn những ơn lành khác.