(0) item
Cô Đào, Ngọc - Buena Park, California

“Một tiếng sau khi cầu xin Cha, tôi được gọi đi làm”

Tôi hay đọc báo Saigon Times, thấy có nhiều người tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp. Khi đó tôi mới biết đến Cha Diệp.Công việc của tôi không ổn định, cứ bị mất việc hoài. Cách đây hai năm, tôi lại bị thất nghiệp. Ngày bị thất nghiệp, tôi nhớ đến Cha, rồi đọc kinh cầu nguyện Cha và đặt trọn niềm tin nơi Cha. Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi cầu nguyện Cha Trương Bửu Diệp, tôi nhận được cú điện thoại gọi đi làm.

Những lần sau, cứ có việc tôi cầu nguyện, là Cha đều ban ơn cho tôi. Ví dụ khi mẹ tôi bệnh nặng ở New Mexico không qua khỏi, tôi cầu xin. Vậy là Cha cho tôi được gặp mẹ tôi trước lúc bà ra đi vĩnh viễn.

Với những người đã cầu nguyện với Cha nhưng chưa được, tôi khuyên hãy cứ kiên nhẫn, tin tưởng và cầu nguyện, vì hai cánh tay Cha không thể vươn tới một lúc cho tất cả mọi người. Tôi tin Cha không bỏ rơi ai.

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 1G0M