(0) item
Ông Bà Đặng, Văn Hồng và Kim Mai – Westminster, California

“Tôi xin Cha được một tuần, thì hai cháu tôi hết bệnh”

Hai đứa cháu sinh đôi Bình - An của tôi khi mới ra đời được 1 tháng thì bị dị ứng, từ mình mẩy tay chân ghẻ lở tùm lum, nước vàng chảy ra cả trên mắt, nhìn đau xót quá, mà tôi không biết làm cách nào.
 
 
Khi đó, bạn gái của tôi nói thôi hãy xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu soi sáng để Cha ban cho ơn lành. Và chúng tôi đã đưa cháu đến nhà Cha ở đây.

Khi trở về nhà, sáng đêm tôi đều cầu nguyện Cha cho chúng được lành bệnh. Được một tuần sau, hai cháu gặp thầy gặp thuốc sao mà hết bệnh. Bây giờ hai cháu được 7 tháng, khoẻ mạnh, thấy cưng lắm! Điều Cha làm cho cháu tôi, thật là quá sức tưởng tượng của tôi.

Tôi hưởng được nhiều ơn lành của Cha lắm. Từ ngày qua Mỹ tôi về Việt Nam 5 lần, xuống mộ Cha Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Cà Mau được 3 lần.

Bây giờ, cứ ngày nào tôi cầu khấn Cha, là ngày đó tôi an toàn. Hãy tin tôi đi, những ai gặp điều gì khó khăn, bệnh tật cứ đến đây khấn nguyện với Cha, mà phải thật thành tâm nhe, rồi ăn ngay ở lành, làm điều tốt, thì sẽ được Cha cầu bầu.


(Trích Sách Ơn Cha Diệp - Tập 2)
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 29G0M