Skip to main content
(0) item
Ông Vũ, Thiện – Anaheim, California

“TÔI TỰ NHẬN MÌNH LÀ CON CƯNG CỦA CHA”


Ông Vũ Thiện. Hình: TBDF

Với tình yêu thương con cái của Cha Trương Bửu Diệp, những lời cầu nguyện của tôi đều được Cha nhậm lời và cầu bầu lên Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Trong năm 2016, tôi được Cha cứu rất nhiều lần. Vì tôi đi làm ban đêm, đường xá không kém nguy hiểm, nhưng tôi đều an toàn. Xe của tôi luôn có hình Cha. Tôi dán luôn hình Cha trên vô-lăng. Những lúc cần nguồn tài chính, tôi cầu xin Cha giúp, thì Cha cũng ban cho, không phải trực tiếp mà là gián tiếp. Nhiều khi Cha còn ban cho tôi ơn cách riêng. Không biết có phải do đức tin của tôi rất vững vàng chăng? Vì thế, tôi tự nhận mình là ‘con cưng của Cha’.

Tôi luôn nghĩ rằng Cha không ban ơn trực tiếp, nên nếu cầu nguyện với Cha thì phải vững tin, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, Cha sẽ cầu thay nguyện giúp lên Đấng Tối Cao cho mình.