Skip to main content
(0) item
TV SHOW 'ƠN CHA DIỆP' TẬP 282
Chương trình Ơn Cha Diệp tập 282 đã được phát trên YouTube và trên website của Hội. Chương trình kỳ này giới thiệu ơn lành của chị Vân Nguyễn - St. Louis, MO; và ông Diệp Vũ - Houston, TX.
Những ai không xem được trên online, có thể gọi đến văn phòng TBDF để yêu cầu nhận CD, DVD miễn phí