Skip to main content
(0) item
Chị Hồng Mỹ Lưu - Phoenix, Arizona
 

“TÔI XIN CHA, MỌI VIỆC KHÓ KHĂN ĐỀU QUA HẾT”


Chị Hồng Mỹ Lưu. Hình: TBDF

Hôm rồi tôi qua California thì bạn cho địa chỉ của Trương Bửu Diệp Foundation để tôi đến viếng Cha Diệp. Tôi vô cầu xin với Cha là vì trước đó hai tháng, ba của tôi bị stroke, ông nằm bất tỉnh không nhận ra con cái, càng ngày càng yếu đi, chỉ chờ chết thôi. Hôm đó tôi xin Cha cho ba tôi sớm được phục hồi. Sau đó ba tôi khỏe dần và đi đứng được bình thường. Ông xã tôi là người đạo Công giáo, tôi đạo Phật nhưng tin là Cha rất linh thiêng. Nếu ai có điều gì thì cầu xin Cha, thì phải vững lòng tin. Tôi đã nhận rất nhiều ơn lành từ Cha, khó khăn gì cầu xin nơi Cha, tôi đều biết cách giải quyết được hết. Ví dụ như chuyện liên quan đến nhà cửa, công việc, cứ xin Cha là tôi được Cha phúc đáp 80%. Tôi nghe đến danh Cha từ bên Việt Nam nhưng qua đây tôi mới biết mặt Cha. Lần trước tôi qua cầu nguyện có xin nước lộc của Cha đem về. Lần này tôi trở lại đây để tạ lễ. Niềm tin của tôi xuất phát từ trong tâm, tôi tin là có bề trên soi sáng. Tôi rất tin nơi Cha Trương Bửu Diệp, vì tôi xin Cha thì mọi khó khăn đều qua hết.