(0) item
Ông Bà Mai Tammy - Tiêu Lâm, Garden Grove, CA.

“TÔI VÔ THĂM CHA HOÀI, THÀNH THÓI QUEN”


Ông Bà Mai, Tammy và Tiêu Lâm. Hình: TBDF

Năm ngoái tôi đau tim, đau thận, cao mỡ, bệnh tùm lum hết, nên tôi đến cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Tôi cầu nguyện rất nhiều, kiên nhẫn và liên tục. Hôm nay tôi đi gặp bác sĩ sau khi có các xét nghiệm. Bác sĩ nói các chỉ số của tôi cái gì cũng tốt hết, tôi mừng lắm. Tôi muốn chia sẻ để người nào tin tưởng Cha thì đến cầu nguyện Cha. Năm ngoái tôi phải uống thuốc cao mỡ, nhưng giờ tôi không cần uống nữa. Được ơn Cha, tôi mừng lắm. Chồng tôi cũng được ơn Cha. Mấy lần về Việt Nam nghe bạn bè nói chỗ Cha ở Cà Mau bây giờ khang trang lắm, nhưng chúng tôi chưa có dịp đi. Văn phòng Cha Diệp ở ngay đây mà tôi không biết. Bỗng đi ngang thấy ghi Trương Bửu Diệp Foundation thì mừng quá, liền ghé vào. Vô thăm Cha hoài thành thói quen. Cứ có dịp đi ngang tuyến đường Euclid là phải ghé vô Cha. Tới đây tôi cúi đầu dập mình cúi xin Cha giúp cho mình những điều mong muốn. Có thời gian là tôi lại tới cầu nguyện với Cha. Đọc kinh và cầu nguyện hoài, thế nào Cha cũng cầu thay nguyện giúp cho mình. 

Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 6G1M