(0) item
Phan Thị Anh Thơ – Minnesota
“AI CÓ LÒNG MÀ CẦU NGUYỆN, SẼ ĐƯỢC ƠN”


Cô Phan Thị Anh Thơ – Minnesota_Ảnh: TBDF
 
Tôi mới biết Cha khoảng 5 năm nay qua Internet. Tôi làm nails nay đã 9 năm, nên cầu nguyện với Cha cho mua được cái tiệm. Cách đây 2 tháng tôi đã mua được tiệm. Từ Minnesota hôm nay tôi bay qua California chỉ để tạ ơn Cha. Từ lúc cầu nguyện với Cha đến khi được, tuy thời gian kéo dài tới 2 năm, nhưng tôi nghĩ ha đã cầu nguyện để đúng thời điểm toi mới được ơn. Cũng còn những ơn lành khác mà Cha đã cầu bầu cho tôi như gia đình bình an, mạnh khỏe.
 
Tôi lên Internet, coi địa chỉ của Hội và tìm đến tạ ơn Cha. Tới đây tôi thấy không khí tốt, vô là thích liền, anh chị em TNV rất vui vẻ.
 
Nói về Cha, tôi thấy Cha rất linh thiêng. Cách đây mấy năm tôi về Việt Nam, xuống Tắc Sậy. Đêm hôm đó, ba tôi nằm ngủ bỗng thấy một người đàn ông không có đầu. Khi đó ba tôi không hề biết gì về Cha Diệp. Mãi sau này mới biết Cha chết do bị chặt đầu. Giờ kể lại tôi còn nổi da gà. Cha cho ba tôi thấy vậy là Cha linh lắm. Tôi chỉ thờ ông bà, chứ không theo đạo gì hết.
 
Vì Cha rất linh thiêng, nên ai có lòng mà cầu nguyện, sẽ được ơn. Như tôi cầu nguyện tới 2 năm mới được, nhưng tôi không hề nản lòng. Từ nay nếu được ơn Cha, có điều kiện, tôi sẽ qua làm chứng cho Cha.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G1M