Skip to main content
(0) item
Anh Đinh, Ngọc Thiệp - Santa Ana, California

“Nhờ Cha chữa, hai con tôi nói được trôi chảy”

Hai đứa con lớn của tôi, một đứa là Peter Dinh, sinh năm 1999, đứa kia là Paul Dinh, sinh năm 2001, đều bị chậm nói. Đến hơn 3 tuổi cả hai cháu cũng chưa biết nói, mà chỉ gọi được ‘ba’, ‘mẹ’.
Năm 2005, trong chuyến về Việt Nam thăm gia đình vợ, chúng tôi có nghe một anh tài xế xe đò kể về Cha Trương Bửu Diệp. Anh ấy nói cầu nguyện Cha để được có con. Nghe vậy, tôi cũng mướn xe đò, khấn xin Cha ban ơn cho 2 con của con biết nói. Ba tháng sau khi trở lại Mỹ, các con tôi nói trôi chảy như những đứa trẻ bình thường. Còn về người tài xế chúng tôi gặp năm 2005, được biết bây giờ anh đã có 2 con, và anh ấy đã xuống Cha Diệp tạ ơn mấy lần rồi.
Dựa trên những điều đã xảy ra trong gia đình tôi, tôi xin khẳng định với những ai chưa tin, rằng hãy cứ tin, vì khi đã thật lòng xin Cha cầu bầu điều gì, sẽ được điều đó.

(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)