(0) item
Bà Ngô, Nhàn và Nguyễn, Ngọc – Garden Grove, California
“’NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC’ MÀ CHA LÀM ĐƯỢC”

        Bà Ngô Nhàn và cháu gái Nguyễn Ngọc - Hình TBDF

Bà Ngô, Nhàn: Tôi sang Mỹ từ năm 2008 do con gái bảo lãnh, đến năm 2016 thì tôi trở thành công dân Mỹ. Tôi làm giấy tờ bảo lãnh cho người con gái ở Việt Nam và cháu ngoại. Nhưng cháu ngoại tôi đã gần 21 tuổi rồi, nên rất nhiều khả năng cháu sẽ phải ở lại mà không thể đi cùng mẹ. Tôi hết sức lo lắng, ngày đêm đến văn phòng cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Cha đã đưa một người đến giúp tôi, làm giấy tờ cho tôi. Đó là một người biết rành về các thủ tục di trú, nên giúp tôi làm theo hướng khác. Con gái và cháu gái tôi có đi xuống Tắc Sậy cầu nguyện với Cha. Hai ngày sau khi đi Tắc Sậy, ở bên này tôi nhận được giấy của Sở Di trú báo là đã chấp thuận cho con gái và cháu tôi được đi cùng một lúc. Chúng tôi đã được đoàn tụ, đến nay là 3 tháng rồi. Đây đúng là một phép lạ, vì người ta nói trường hợp của cháu tôi như ‘ngàn cân treo sợi tóc’. Vậy mà Cha làm được.
 
Tôi biết Cha Diệp gần 10 năm nay rồi. Hồi đó đi xuống Cha Diệp cực lắm. Còn văn phòng Cha Diệp ở thành phố Garden Grove thì tôi biết 3-4 năm nay. Mỗi khi có chuyện buồn phiền gì tôi lại ghé qua cầu nguyện với Cha. Nhờ Cha cầu giúp mà chúng tôi mới được ơn lành.
 
Nguyễn, Ngọc: Lúc đầu mẹ tôi không tin gì về Cha Diệp. Mẹ tôi nói chẳng biết Cha có giúp được không, giấy tờ chẳng đi tới đâu, mà đi về Cà Mau đường sá xa xôi quá. Ở bên Mỹ, bà tôi gọi về cứ bắt phải đi xuống Cha hoài, nên mẹ tôi quyết định đi, chủ yếu là để làm vừa lòng bà thôi. Khi đi, mẹ tôi cầu nguyện gì thì tôi không biết. Riêng tôi đã xin Cha cho giấy tờ tôi suông sẻ. Hai ngày sau, bà tôi gọi phone nói giấy tờ được chấp thuận rồi. Tôi mừng quá, biết là Cha đã nhận lời tôi cầu xin. Theo tôi, nếu có lòng tin, Cha sẽ chấp nhận hết.