(0) item
Ông Nguyễn, Ben – Irvine, California
“CHA ĐÃ CHO TÔI TRÍ KHÔN ĐỂ LÀM LẠI CUỘC SỐNG”

                     Ông Nguyễn, Ben – Hình TBDF

Vào năm 2009, tôi bị suy sụp về tài chánh, gia đình đổ vỡ, mất hết tất cả. Lúc đó tôi về Việt Nam, tới ngay nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp ở Cà Mau, cầu nguyện với Cha cho tôi có trí khôn để làm lại cuộc sống.
 
Lần đó, sau khi trở lại Mỹ, tôi thấy ngay được phép lạ Cha ban. Đó là chỉ trong vòng ba tháng, Cha đã dẫn đường cho tôi tìm được công việc, hướng đi đúng đắn. Đến nay tôi đã có công ăn việc làm vững chắc, đã mua lại được nhà, và Cha cũng đã chọn cho tôi được người vợ để tôi xây dựng lại được mái ấm gia đình với ba đứa con.
 
Tôi tin rằng chỉ do lời cầu nguyện thành tâm, hết lòng, và kiên nhẫn, mà tôi đã được Cha dẫn đường chỉ lối và nhận lãnh ơn lành, chứ không phải tôi may mắn đâu.
 
Hôm nay tôi muốn làm chứng cho lời cầu bầu của Cha đã ban cho chúng tôi. Và tôi tin Cha sẽ luôn đồng hành với tôi trong cuộc sống mỗi ngày.


 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 6G0M