Skip to main content
(0) item
Gia Đ́nh Nguyễn, Quốc Vũ – Garden Grove, California
“TÔI ĐƯỢC CHA CHO 2 ƠN LÀNH QUÁ LỚN”

             Gia Đình Nguyễn, Quốc Vũ – Hình TBDF

Trước đây vợ chồng tôi lập gia đình đã lâu nhưng chưa có con. Chúng tôi đến cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, và Cha đã cho chúng tôi một đứa con trai.
 
Khi mang thai đứa thứ hai, vợ tôi đi khám thai thì bác sĩ nói cháu bị bướu trên đầu, nên đề nghị phá bào thai, nếu không sanh ra cháu sẽ không được bình thường. Nghe vợ nói vậy tôi không tin, nên đã lấy hẹn đến gặp thẳng bác sĩ để nói chuyện.
 
Hôm gặp bác sĩ, ông ấy lại nói vợ chồng tôi về tính toán cho mau, nếu để lâu quá, bào thai càng lớn thì phá không được.
 
Nghe vậy tôi chạy đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Gặp Cha, tôi nói:” Thưa Cha, hồi trước Cha đã cho chúng con có con rồi. Bây giờ Cha cho con thêm đứa nữa, xin Cha cho cháu khỏe mạnh bình thường. Cha đã thương con rồi, xin Cha thương cho trót.”
 
Thời gian ấy, chúng tôi ngày nào cũng đến cầu nguyện với Cha. Vài tuần sau, khi vợ tôi đi khám thai lại, bác sĩ kiểm tra và không thấy bướu trên đầu thai nhi nữa. Lần siêu âm kế tiếp cũng không thấy bướu nữa. Cho đến khi cháu ra đời, cháu hoàn toàn bình thường.
 
Cha cho vợ chồng tôi hai ơn lành quá lớn. Mọi chuyện trong gia đình, chúng tôi đều cầu xin với Cha. Vì thế, những ai đang gặp chuyện chẳng lành, hay bệnh tật ốm đau, hãy đến cầu xin với Cha Diệp. Cha làm được hết!