(0) item
Bà Trần, Ánh Hồng – Garden Grove, California
“TÔI THI HOÀI CỨ RỚT, NHƯNG XIN CHA LÀ ĐẬU”

                                                 Bà Trần, Ánh Hồng – Hình TBDF

Tôi sang Mỹ gần 20 năm rồi mà không biết chữ, nên đi thi quốc tịch nhiều lần cứ rớt hoài. Quê tôi ở Cà Mau nên tôi có biết về Cha Trương Bửu Diệp, dù tôi không phải là người Công giáo.
 
Gần đây tôi nghe mọi người nói trên đường Euclid có văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Tôi mừng quá, liền chạy tới mà cầu xin Cha. Hôm nay là ngày tôi đi thi nữa, nhưng lên tới nơi rồi, tôi vẫn chưa an tâm, và vì sớm quá nên tôi lại vòng về văn phòng Cha mà khấn nữa. Lúc gặp Cha, tôi nói:” Cha ơi, hôm nay Cha cho con đậu nhe.” Tôi nghe vọng trong tai mình giọng của Cha: “Ừ, hôm nay đậu rồi đó, con lên chỗ thi nhanh đi.”

Nghe vậy, tôi vững tâm nên chạy đi thi. Vừa thi xong là họ cho tôi biết kết quả ngay. Tôi đậu rồi! Trời ơi, tôi mừng quá nên liền chạy đi mua bông, đến về văn phòng Cha, và chia sẻ ơn lành.
 
Đó là ơn lành mới nhất. Cách đây 2 năm tôi cũng xin Cha cho thi đậu bằng nails, vì tôi đi thi hoài mà cũng…rớt hoài. Hôm đó 6 giờ tôi thi, mà 5:30 tôi còn ở văn phòng Cha. Tôi đến chỗ thi chỉ còn 2 phút nữa là đóng cửa. Hôm đó Cha cho tôi thi đậu. Thật không ngờ! 

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G0M