(0) item
Bà Trần, Xuân Hương và con gái Phan, Huyền – Montclair, California
        “XIN CHA, TÔI THI LÀ ĐẬU LUÔN”

              Bà Trần, Xuân Hương và con gái Phan, Huyền – Hình TBDF

Bà Trần, Xuân Hương: Trước khi đi thi quốc tịch, tôi có đến văn phòng cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho tôi thi đậu, vì tiếng Anh của tôi yếu, nên tôi không tự tin khi đi thi. Khi gặp Cha, tôi cầu xin Cha cho tôi sự may mắn, gặp được người dễ.
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng văn phòng Cha ở đây thì mới biết thôi. Cha linh thiêng lắm. Ngày thường tôi luôn dựa vào Cha, cầu nguyện cho gia đình trên thuận dưới hòa, con cái gia đình hạnh phúc. Dù gia đình tôi không theo đạo gì, chỉ thờ ông bà thôi, nhưng tôi rất tin nơi Cha Trương Bửu Diệp.
 
Cô Phan, Huyền: Tôi mới sang Mỹ được mấy tháng, có tính hay hồi hộp, run, nên trước khi đi thi bằng nails thì lo lắng lắm. Mẹ tôi nói tôi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp quá trễ, nên tôi chỉ cầu nguyện trong lòng mà không xuống được văn phòng Cha. Trên đường đi đến chỗ thi, khi chờ vào phòng thi tôi đều cầu nguyện với Cha. Không hiểu sao khi vô phòng thi tôi không hồi hộp tí nào, và thi là đậu luôn. Bây giờ đậu rồi, tôi tin Cha lắm. Vì trong số người đi thi cùng với tôi có người đã đi làm lâu rồi, có kinh nghiệm, nhưng vì hồi hộp lo lắng nên họ không đậu, còn tôi đậu vì Cha ban cho tôi sự bình tĩnh để làm bài, nhớ bài để làm.