(0) item
Bà Vũ Thị Lư – Westminster, California
“ƠN NHÃN TIỀN CHA BAN CHO TÔI LÀ TRÍ NHỚ”

                                                Bà Vũ Thị Lý – Hình TBDF

Tôi không biết tiếng Anh, cũng không đi ra ngoài làm việc, mà chỉ ở nhà trông cháu thôi. Năm 2013 lúc bắt đầu đi học để thi quốc tịch, tôi có đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để khấn với Cha. Thời gian đầu học tôi chẳng nhớ bài tí nào vì sức khỏe của tôi không tốt lắm, nên tôi đã xin Cha cho tôi có trí nhớ.
 
Tôi siêng năng học bài và cầu nguyện. Cha giúp tôi nhớ bài. Từ từ tôi học đến đâu nhớ đến đó. Tôi vừa thi đậu quốc tịch rồi.
 
Hôm nay tôi muốn kể lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Tôi là người Phật giáo, nhưng đã rủ mấy người bạn về thăm mộ Cha ở dưới Tắc Sậy hồi năm 2015.

Nếu ai xin hoài mà chưa được thì cần phải cố gắng. Ơn nhãn tiền Cha ban cho tôi là trí nhớ (như lời tôi xin). Gần đây tôi hay bị chóng mặt, mờ mắt, tôi lại đến cầu xin với Cha, và thấy đã bớt chóng mặt và mắt cũng dần sáng lên. Tôi nói đây có thể mọi người không tin, nhưng chỉ có mình là người trong cuộc thì mới hiểu được Cha linh thiêng thế nào mà thôi. 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 32G1M