(0) item
Cô Hồ Thị Ngọc Dung - Garden Grove, California

“Cha rất thương và ban nhiều ơn lành cho mẹ con tôi”

Con gái tôi không những được nhận vào trường UC Irvine, mà còn có học bổng của trường, chính là ơn Cha Trương Bửu Diệp đã ban cho tôi, một người mẹ đơn thân nuôi con suốt 23 năm qua.
Trước đây tôi không tin Cha có phép màu nhiệm, khi cầu nguyện thì chỉ biết nài xin mà thôi. Ngay cả chuyện Cha cho con gái tôi được vào UC Irvine, có thể nhiều người nghe và nói rằng học giỏi thì được nhận, có gì đâu! Nhưng câu chuyện thứ hai về ơn Cha Diệp ban cho tôi, thì tôi chắc chắn không người nào có thể làm được.
Chuyện là cách đây mấy tháng chân tôi bị đau, phải đi mổ. Mổ xong thì vết thương vẫn khiến tôi đau nhức, phải đi cà nhắc mấy ngày liền. Một hôm thức dậy để đi làm, chân tôi đau quá, tôi bèn cầu nguyện xin Cha Diệp cho tôi làm sao đến được tới hãng vì hôm đó tôi có nhiều cuộc hẹn, không thể nghỉ được. Đến nơi, vừa bước chân xuống xe, tôi liền nghe có ai như kéo chân tôi một cái ‘bụp’, ngay sau đó tôi không còn cảm giác đau đớn nữa. Tôi tin Cha Diệp đã nhậm lời cầu nguyện của tôi, và chữa cho tôi hết đau. Những gì tôi muốn và cầu bầu với Cha, tôi đều được Cha ban cho. Càng ngày tôi càng tin, và tin mãnh liệt vào phép nhiệm màu của Cha. Tôi muốn làm chứng cho phép mầu nhiệm ấy của Cha. Chính Cha đã ban cho tôi một nghị lực phi thường của một người mẹ đơn thân nuôi con vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
(Trích Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 20G0M