Skip to main content
(0) item
Anh Dương Thái An – Anaheim, California

“Tôi xin Cha, và đã được rất nhiều ơn lành”

Tôi có 2 đứa con gái, khi về Việt Nam thăm mộ Cha Diệp, chúng tôi có xin Cha cho thêm một đứa con trai. Khi trở lại Mỹ, vợ tôi mang thai và sinh con trai.
Bây giờ chúng tôi có trai, có gái, mãn nguyện lắm rồi. Trong công việc làm ăn, chúng tôi có mở một tiệm nail. Mấy năm nay tiệm ế ẩm quá, nên chúng tôi đã từng có ý định sang tiệm. Nhưng sau khi cầu nguyện Cha Diệp, chúng tôi lại được Cha ban ơn để chúng tôi mua thêm 2 tiệm nữa, một ở Statin, một ở South Coast Plaza, và tiệm ở Anaheim không phải sang mà còn tiếp tục duy trì cho đến hôm nay. Cha còn cầu bầu cho chúng tôi kiếm được thợ giỏi, làm lâu bền.
Mới đây, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho mấy đứa con, cũng được Cha ban Ơn. Kết quả là thằng con trai của tôi thi đậu vô lớp Bốn học chương trình GATE (Gifted and Talent Education). Còn hai đứa con gái đều học giỏi, đạt điểm GPA 4.0 tại trường Oxford Academy. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào Cha Diệp, nên bất cứ điều gì chúng tôi mong muốn, cũng chạy đến xin Cha cầu bầu. Vì thế, tôi khuyên mọi người đãy tin nơi Cha, xin Cha cầu giúp, thì Cha sẽ ban cho.

(Trích Sách Ơn Cha Diệp - Tập 2)