(0) item
Bà Huỳnh Thị Diệu - Santa Ana, California

“Ca mổ tim của tôi thành công là nhờ Cha”

Tôi là người Phật giáo, nhưng biết Cha Trương Bửu Diệp qua truyền hình và bạn bè đã mấy năm nay, rằng Cha Diệp ban ơn cho nhiều người, không phân biệt tôn giáo. Ai đến cầu xin đều được Cha ban.
Tôi bị bệnh tim. Trước khi đi mổ tim, tôi khấn Cha ban ơn cho cuộc phẫu thuật thành công, để tôi được khoẻ mạnh. Ca mổ mất 5 tiếng, và đã thành công. Tôi tin chính Cha đã ban ơn cho tôi, một kẻ ngoại đạo. Tôi mổ đã được 3 tháng, nay đã lành bệnh, hôm nay thấy khoẻ, nên đến đây tạ ơn Cha.
Tôi mong những ai biết Cha hãy đến cầu xin để được Cha ban cho những phép lạ. Phép lạ Cha làm, không phải ai cũng làm được.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 21G0M