(0) item
Cô Nguyễn Crystal – Garden Grove, California

“Nhờ Cha, cháu đã bỏ được ma tuý!”

Lúc 13 tuổi, do không ở chung với ba mẹ, cháu gặp những người bạn xấu, và dính vào ma tuý. Cháu vào tù, rồi ra tù.
Khi ra tù, cháu vẫn hút. Gần đây cháu mệt mỏi lắm, mới 23 tuổi mà có cảm giác như 50 tuổi. Mẹ biết vậy nên khóc hoài, kêu cháu đến văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện. Mẹ nói mãi, mà cháu chưa muốn đi, rồi mẹ cho cháu uống chai nước của Cha Diệp. Uống xong cháu ói ra hết, nhưng sau đó lại cảm thấy khoẻ dần.
Từ mấy ngày nay, cháu không muốn hút ma tuý nữa. Dù cháu vẫn còn thuốc, cháu vẫn còn tiền, nhưng cháu không còn thèm nó nữa. Đây là lần đầu tiên suốt 10 năm qua, cháu có cảm giác như vậy. Thật sự đó là một phép màu mà Cha Diệp đã làm cho cháu. Hôm nay cháu đến Văn phòng Cha Diệp là ý muốn của cháu, không phải do mẹ bắt buộc. Bây giờ cháu biết suy nghĩ rồi, là phải trở lại trường, phải làm việc giúp ích cho mọi người. 
Cháu rất cám ơn Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã tổ chức một chỗ để mọi người đến cầu nguyện. Khi đến đây cháu cũng có cảm giác như một gia đình. Cháu xin là tình nguyện viên ở TBDF để giúp các bạn cùng trang lứa mà vướng vào ma tuý như cháu có thể đến cầu xin Cha chỉ đường để tìm được lối thoát cho mình.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 6G0M