(0) item
THÔNG BÁO T.11

Buổi cầu nguyện tháng 12-2014

Vào lúc 7:00 tối ngày 4 Tháng 11 năm 2014 sẽ có buổi cầu nguyện tại văn phòng Truong Buu Diep Foundation.
Mời quý Ông bà, Cô bác, Anh chị đến tham dự.
Những người ở xa muốn hiệp thông lời cầu nguyện có thể xem trực tiếp trên website của Hội: www.truongbuudiep.org hoặc www.tbdf.org
TBDF
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 13G0M
page ID: 238