(0) item
Ông Nguyễn Đ́nh Hào - Pomona, California

“Cha cứu tôi thoát chết trong tầm tay”

Năm 1971 lúc còn ở Việt Nam, tôi là quân nhân, cấp bậc Trung sỹ, làm cầu Bò Óc ở Bạc Liêu với sỹ quan công binh do Mỹ đào tạo. Lúc ấy, các lính địa phương quân nói với tôi ở đó có một linh mục chết mất đầu, linh lắm! Tôi nghĩ chắc linh mục này tử vì đạo rồi.
Sau này tôi mới biết linh mục đó là Cha Trương Bửu Diệp. Năm 2009, gia đình có chuyện chẳng lành, nhân chuyến về Việt Nam giải quyết công việc, tôi có đến viếng mộ Cha, cầu cùng Cha.
Trên đường thăm mộ Cha về tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và lần chuỗi hạt, thì nghe trong đầu như có lời Cha dặn là phải cẩn trọng, kẻo bị tai nạn. Quả thật lần đó tôi đã bị tông xe, dù đứng ngay trên lề đường. May mắn cho tôi là tôi chỉ ngã xuống và bị thương nhẹ. Tôi tin rằng chính Cha Diệp đã cứu tôi thoát khỏi cái chết trong tầm tay. Sự sống là trên hết, mà Cha đã ban cho tôi, nên tôi đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để xin tạ ơn Cha.
Tôi tin Cha Trương Bửu Diệp có thần thế cầu bầu cùng Chúa. Mong muốn của tôi là sớm thấy Cha được đứng vào hàng ngũ các vị Thánh. Tôi tin nhất định Cha sẽ được phong Thánh!
(Trích sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M