(0) item
Chị Marianne Isa - Anaheim, California

Ơn Được Lành Bệnh

Chị Marianne Isa là người ngoại đạo, nhưng chị rất tin tưởng vào Chúa, Đức Mẹ, và Cha Trương Bửu Diệp. Một lần chị bị bệnh, ăn uống không tiêu hóa được gây khó chịu. Chị phải nằm trong bệnh viện hơn mười ngày. Chị rất yếu và đi lại khó khăn, phải dùng tới xe tay nắm để di chuyển, mà vẫn bị té hai lần trong bệnh viện. Ca sĩ Carol Kim (bổn đạo mới) là chị ruột của chị Marianne đã tìm đến Văn Phòng Cha Trương Bửu Diệp để khấn Cha cầu bầu cùng Chúa cho em mình được mau lành bệnh. Sau một thời gian điều trị chị Marianne đã khỏe lên và đi được.Vào ngày 29 tháng 3 năm 2013 vừa qua hai chị em đã tới văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp đã ban ơn cho chị được lành bệnh và đi lại bình thường. Chị muốn chia sẻ với Trương Bửu Diệp Foundation và mọi người để vinh danh Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 86G0M