Skip to main content
(0) item
Anh An Đỗ và chị Nancy Nguyễn - Anaheim, CA

Ơn Được Nuôi Dưỡng Khi Sanh Sớm 25 Tuần

Chị Nancy sanh  đứa con đầu lòng sớm hai mươi lăm tuần nên cháu rất nhỏ và yếu.
 Khi mới sanh ra,  cháu chỉ cân nặng được hơn một pound rưỡi. Cháu  phải nằm dưỡng trong lồng kính hơn ba tháng. Rồi nuôi dưỡng cháu bằng cách hàng ngày phải đút từng muỗng  sữa được lấy từ mẹ cho cháu. Chị Nancy hết sức lo lắng cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp:  Xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho cháu để cháu vượt qua được.
Sau đó từ từ cháu đã lớn và khỏe dần lên. Năm nay cháu  đã được sáu tuổi. Anh chị đã lấy tên của Cha đặt cho cháu là Đỗ Đức Diệp.  Gia đình biết có văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation  nên đã cùng cháu  đến để cảm ơn cha và chia sẽ cùng  mọi người phép lạ đã được ban. 
(Trích từ sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)