(0) item
Chị Lan Huỳnh - Santa Ana, California

Ơn Cháu Được Lành Bệnh

Vào năm 1995 khi còn đang ở tại Việt Nam, chị Lan có một đứa cháu con của em trai chỉ hơn mười tháng tuổi nhưng cứ hay bị bệnh. Cứ ăn vào là cháu bị ói nên rất ốm yếu. Bác sĩ nói cháu bị gấp bao tử. Thấy vậy, chị Lan bồng cháu xuống Tắc Sậy, Cà Mau để xin khấn Cha vì biết Cha rất linh thiêng.
Thời điểm đó đường xá đi lại còn khó khăn, muỗi rất nhiều….khoảng hai giờ sáng chị và cháu mới tới Tắc Sậy. Dù còn sớm nhưng người đến rất đông vì sáng hôm sau là ngày giỗ của Cha. Chị không thể nào chen chân để bế cháu vào trong mộ Cha được. May sao chị gặp được mấy anh bảo vệ tốt và hiểu được hoàn cảnh chị đã giúp đỡ mở đường cho chị bế cháu vào. Phải rất khó khăn, chị và cháu mới đến được tận nơi mộ Cha. Chị đã đặt cháu lên mộ và khấn xin Cha linh thiêng chữa lành bệnh cho cháu. Chị đã đặt hết niềm tin vào Cha. Chị xin một ít nước Thánh mang theo về để cháu uống. Lạ thay, từ đó trở đi cháu đã khỏe lên và không còn ói nữa. Nay Cháu đã lớn, khỏe mạnh và đã định cư tại Mỹ cùng gia đình.

Vào năm 2000 khi còn trong nước chị làm ăn thất bại.  Con cái khó có điều kiện để theo học. Chị khấn xin Cha cho mẹ con chị được qua Mỹ để các con có điều kiện ăn học. Rồi tự nhiên sau đó có người về làm giấy tờ bảo lãnh cho mấy mẹ con chị qua Mỹ định cư cho tới nay.Cứ mỗi năm có dịp về Việt Nam chơi chị đều thu xếp xuống Tắc Sậy tạ ơn Cha trước rồi sau đó mới đi đâu thì đi. Còn nhiều ơn lành nữa mà Chị đã nhận được. Chị đã đặt hết niềm tin vào sự cầu bầu của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp qua Chúa và Mẹ Maria đã luôn giúp đỡ chị trong cơn hoạn nạn. Nay xin chia sẻ ơn này để vinh danh Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G0M