(0) item
Ông Nguyễn, Duy Nghiêu - La Puente, California

“86 tuổi, tôi vẫn tự lái xe đến để tạ ơn Cha”

Cách đây hơn 1 năm tôi bệnh nặng lắm, bị xuống 22 pounds, người chỉ còn da bọc xương, sống chết trong gang tấc. Khi đó, tôi viết thư gửi Cha Trương Bửu Diệp, ban cho tôi ơn lành khỏi bệnh. Năm nay tôi 86 tuổi, nhà xa, nhưng tôi và nhà tôi vẫn tự lái xe xuống đây để tạ ơn Cha đã ban cho tôi sức khoẻ như ngày hôm nay.
Tôi là Ki-tô hữu, luôn cầu xin Chúa cho gia đình cho chúng tôi, xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu, tôi tin tưởng tuyệt đối được Cha khẩn nguyện cùng Chúa.
Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy tin cậy nơi Chúa, trao cho Ngài phần hồn cũng như phần xác, và xin Cha Trương Bửu Diệp khấn cho lời cầu nguyện của mình. Những ai cầu mà chưa được ơn Cha, thì hãy kiên nhẫn mà tiếp tục cầu xin. Thế nào Cha cũng sẽ ban cho.

(Trích Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G0M