(0) item
Bà Nguyễn, Thị Nhiệm - El Monte, California

Có đức tin, xin gì cũng được!
 
Tôi năm nay 72 tuổi, có hai bướu độc bên ngực trái, bác sĩ phát hiện ra là cho mổ liền. Trước khi đi đất thánh cầu nguyện tôi có xin Cha Trương Bửu Diệp cầu giúp với Chúa, nếu Chúa thương thì cho tôi được gặp thầy gặp thuốc. “Không có Chúa thương xót, soi đường chỉ lối, con chẳng làm gì được”, tôi nói với Chúa như vậy.
Cuộc giải phẫu trải qua 5 tiếng rưỡi thành công. Khi đến tái khám, các bác sĩ ngỡ ngàng không ngờ tôi bình phục nhanh như vậy. Cha đã cầu bầu cho tôi, để Chúa ban cho sức khoẻ tôi mỗi ngày một tiến triển. Mới mổ được có một tuần, hôm nay tôi đến tạ ơn Cha, cho tôi gặp thầy thuốc, không đau đớn. 
Tôi chết đi sống lại lần này là lần thứ hai. 7 năm về trước tôi cũng một lần vào nhà thương, và được cứu sống. Đúng là tôi đi đến đâu được được ơn lành Chúa ban cho.
Tôi biết Cha Diệp từ hồi ở Việt Nam. Tôi chỉ biết trông cậy và phó thác, chứ sức riêng của tôi chẳng làm gì được. Mọi người những ai kêu cầu đến Cha Diệp, chạy đến van xin Ngài, mình là người trần tội lỗi để xin Ngài cầu nguyện cùng Chúa cho. Bên cạnh lời xin phải có hành động để chứng tỏ lòng thành và niềm tin. Cha giảng ‘Đức tin chữa mình’. Có đức tin, xin gì cũng được.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)