(0) item
Ông Nguyễn, Nho – Westminster, California

“Khấn Cha, tôi đã lấy được bằng lái xe!”

Tôi lớn tuổi rồi, nhưng cũng cần đi đây đi đó, nên phải thi lấy bằng lái xe. Tôi đi thi mấy lần đều rớt, nên để có thêm sức mạnh tinh thần, tôi lên khấn Cha Trương Bửu Diệp, và tôi đã thi đậu. Hôm nay tôi lên đây để tạ ơn Cha.
Cha không chỉ cho tôi thêm sức mạnh để thi đậu lấy bằng lái xe, mà khi còn ở Việt Nam, lúc đi vượt biên, tôi cũng cầu nguyện Cha. Chiếc tàu nhỏ của tôi đi hôm ấy qua được cả cơn sóng gió cấp 6 cấp 7.
Tôi tin rằng mình cứ cầu nguyện thì đều được Cha ban ơn lành.
(Trích từ Sách "100 Ơn Cha Diệp"-Tập 2
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G1M