Skip to main content
(0) item
Anh Nguyễn Thanh Phú – Savage, Minnesota

“Từ khi có Cha, tôi được nhiều ơn Cha ban cho”

Tôi đã cầu nguyện với Cha và được nhận 2 ơn lành: Một là vợ tôi bên lương đã theo đạo từ tháng 3-2013. Hai là chúng tôi đã có con sau 4 năm sống chung.
 
 
Năm 2013, chúng tôi đi Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri. Tại đó, tôi thấy có nhà nhỏ đề tên Cha Trương Bửu Diệp thì vô cầu nguyện xin Cha cho tôi có con. Vừa đi Missouri về thì vợ tôi có thai. Bây giờ tôi đã có một đứa con trai, tên Thánh của cháu là Phanxico, giống như tên Thánh của Cha Diệp vậy.
Lúc ở Việt Nam, tôi cũng có đến thăm mộ Cha Diệp ở Cà Mau. Nhưng đi là chỉ đi vậy thôi, chứ không biết gì. Tôi cầu nguyện Chúa, Đức Mẹ nhưng tự nhiên lòng mình lại hướng về Cha Trương Bửu Diệp, và thế là Cha đã cầu bầu cho.
Lần này tôi sang California thăm người anh, tới phi trường Los Angeles. Tối hôm qua đói bụng quá, tôi nói ông anh cho đi Phước Lộc Thọ ăn đồ ăn Việt Nam, tiện thể mua đồ supplies, vô tình đi ngang qua thấy đề Trương Bửu Diệp Foundation, nên mới biết mà ghé vào thăm Cha.
Theo tôi, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi Ơn Chúa, việc gì cũng phải cầu xin Chúa, và xin Cha cầu nguyện giúp. Nếu hôm nay Cha chưa cho thì ngày khác Cha cho. Phải kiên nhẫn. Mưa dầm thấm lâu, ai xin sẽ được, ai đi sẽ tới, cứ gõ cửa, cửa sẽ mở. Như tôi, từ khi có Cha, tôi được nhiều ơn Cha ban cho.
Nhà tôi hiện nay có tấm hình Cha để thờ. Hôm nay qua đây tôi sẽ mang về cho vợ cỗ tràng hạt.  Ước muốn nhỏ nhoi của tôi bây giờ là có điều kiện cho vợ tôi được sang California, và nơi đầu tiên đến sẽ là Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp Foundation.
(Trích từ Sách "100 Ơn Cha Diệp" - tập 2