(0) item
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP GIA Đ̀NH WESTMINSTER
Thành phố Westminster cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí nhưng chưa được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt, trong đó có Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình Westminster (WFRC), được tài trợ một phần qua chương trình “Family and Communities Together” (FaCT)(*), tọa lạc tại tòa nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.
Tờ flyer của Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình Westminster (WFRC). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Chúng tôi sau một tháng tân trang, nay cơ sở đã hoàn tất và mở cửa trở lại để phục vụ cư dân trong thành phố,” cô Sonia Neri Salgado, chuyên viên trợ giúp cộng đồng, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
“Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí, như bênh vực liên quan đến gia đình, đào tạo khả năng cá nhân, cố vấn về bạo hành trong gia đình, cung cấp thông tin và giới thiệu đến các nơi cung cấp dịch vụ xã hội, tổ chức hội thảo dành cho phụ huynh, khuyến khích và hỗ trợ dịch vụ nhận con nuôi,” cô kể.
Ngoài những dịch vụ trên, WFRC còn có những dịch vụ quen thuộc mà người Việt thường cần, như đoàn tụ gia đình, cố vấn cá nhân và gia đình, chương trình trợ giúp khẩn cấp (vật dụng vệ sinh cá nhân, tã lót cho trẻ em, thức ăn) và cung cấp thực phẩm khẩn cấp (khi có ngân khoản).
“Về y tế, chúng tôi có dịch vụ nha khoa (khi có ngân khoản) để phục vụ gia đình có lợi tức thấp và về giáo dục, WFRC có chương trình sau giờ học giúp kèm học sinh làm bài tập, và theo dõi chương trình xã hội (case management services),” người chuyên viên giải thích thêm.
Cô cũng cho biết, WFRC làm việc chung với các tổ chức bất vụ lợi, như Boys & Girls Club of Westminster, Abrazar, Interval Houase, WYS, Học Khu Westminster và cả Thành Phố Westminster, để phối hợp cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng.
Mọi chi tiết, liên lạc (714) 903-1331. WFRC mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Đóng cửa giờ ăn trưa từ 12 đến 1 giờ trưa.
(*) Chương trình FaCT nhận tài trợ của các cấp chính quyền từ county, tiểu bang và liên bang, bao gồm cả Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ và nhiều cơ quan liên hệ khác phục vụ xã hội.

(Theo Báo Người Việt)
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M
page ID: 284