(0) item
Bà Nguyễn Thái - New Jersey

“Cha làm phép lạ cho tôi và con của bạn tôi”

Năm 2003 chồng tôi về Việt Nam thăm gia đình, tôi ở đây một mình. Bỗng một ngày nọ, tôi thấy chân trái nổi lên một cái nhọt. Cái nhọt cứ sưng lên mỗi ngày, con tôi phải đưa đến nhà thương để hút nước ra, nhưng sau đó chân tôi lại sưng tiếp.
Ròng rã trong vòng 10 năm, tôi đi đủ bác sĩ, uống thuốc, châm cứu, nhưng cái nhọt cứ sưng hoài. Năm ngoái, 2013, tôi về Việt Nam, có đến Tắc Sậy khấn Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu bầu cho tôi hết bệnh. Khi trở lại Mỹ được một tháng, dù không uống thuốc gì, nhưng chân tôi bỗng xẹp hẳn, không còn sưng nữa. Tôi tin là Cha Diệp đã làm phép lạ cho tôi.
Tôi là người Phật giáo, theo đạo của chồng tôi từ năm 1972. Nhưng mãi đến năm 2009 tôi mới biết đến Cha Diệp trong lần đi theo đoàn cộng đồng công giáo thăm Đức Mẹ ở Missouri. Hôm đó, tự dưng tôi thấy hình Cha Diệp rớt dưới đất ở ngay xe của tôi. Tôi lượm lên, và khấn Cha. Trên đường đi, xe bị nổ bánh, nhờ Cha dìu xe vô trong lề mà chúng tôi không bị sao cả.
Cha còn làm cả phép lạ cho con người bạn của tôi ở Georgia. Lần đó, nghe tin cháu bị bệnh rất nặng về ruột. Tôi khấn Cha cầu bầu Chúa cho cháu được bình an. Một tháng sau, người bạn của tôi báo tin cháu đã có thể đi lại được, thậm chí còn có thể đi shopping. Đến nay cháu đã khỏi bệnh được 6 tháng rồi.
Là chứng nhân cho phép mầu nhiệm của Cha, tôi khuyên mọi người hãy đến với Cha, và siêng năng cầu nguyện.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 36G1M