Skip to main content
(0) item
Ông bà Phạm, Ninh và Nguyễn, Thị A – Westminster, CA

“Cứ bước lên xe là tôi cầu xin Cha che chở”

Tháng 4, 2012 con trai tôi bị người ta đụng xe, nhưng cháu không bị thương gì. Mới đây, tôi cầu nguyện cho vợ tôi thi quốc tịch đậu, vì vợ tôi đã thi 3 lần rồi đều rớt. Hôm nay tôi đưa vợ đi thi, thấy cô ấy thi ra mà cười vui vẻ, là tôi biết đã đậu rồi.
Tôi rất tin tưởng nơi Cha Trương Bửu Diệp. Sáng, tối, hay cứ bước lên xe là tôi đều cầu nguyện xin Chúa, Đức Mẹ và Cha che chở.
Cầu nguyện rất tốt, vì giúp cho tâm linh mình luôn được bình an. Tôi không cầu mong gì nhiều, chỉ xin đấng tối cao hai chữ ‘bình an’ thôi. Mà muốn được bình an cũng khó lắm, cần phải có sức khoẻ, đời sống hạnh phúc. Nếu có nhiều tiền mà không hạnh phúc thì cũng như không; nếu không có sức khoẻ mà nằm trên một đống tiền cũng giống như nằm trên đống lửa.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)