(0) item
Bà Trần Thị Nguyệt - Westminster, California

“Cha chữa cho đôi chân tôi khoẻ mạnh”

Trước khi đến xin ơn Cha Diệp, tôi không được khỏe mặc dù vẫn đi đứng được. Hai đôi chân của tôi rất đau, và tôi phải đi bác sĩ thường xuyên.
Sau khi đi bác sĩ, uống thuốc, thì chân tôi có đỡ nhưng chỉ được vài ngày. Cách đây mấy ngày chân tôi đỡ hơn rất nhiều, đi đứng rất nhẹ nhàng, là nhờ tôi đến xin Cha. Vậy là Cha nhậm lời tôi rồi. Tôi biết Cha Diệp đã từ lâu. Tôi cũng biết có nhiều người đến xin Cha lắm, nhưng khi đó tôi không xin Cha, mặc dù tôi tin ở Cha Diệp. Giờ tôi đau quá nên mới cầu xin Cha giúp cho đôi chân tôi mạnh khỏe, Cha đã cho, khiến tôi cảm động lắm. Cha đã làm cho tôi một điều thật là kì diệu.
Thật kỳ lạ, hơn một tuần sau, con gái tôi gọi cho tôi. Rất mừng là chúng nó đều mạnh khoẻ, làm ăn khấm khá. Hôm nay, tôi đến đây để cảm tạ Cha Diệp đã nhậm lời cầu khẩn của tôi chỉ trong 12 ngày.
Dù tôi là Phật tử nhưng tôi tin Cha là một vị Linh hiển, và linh ứng, tôi tin vào sự hiển Thánh của Ngài, tin rằng Chúa đã cho Ngài làm được những phép lạ, giúp con người có được đức tin mạnh mẽ hơn vào Thiên Chúa toàn năng. Vì từ Thiên chúa toàn năng đã để cho Cha Diệp có những phép lạ nhiệm màu. Tôi tin vào phép màu mà Cha Diệp đã làm cho tất cả những người chạy đến viếng Ngài mà không phân biệt tôn giáo. Chúa muốn cho Ngài làm chứng nhân thấy được uy danh của Thiên chúa Ba ngôi.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G1M