Skip to main content
(0) item
Ông bà Trần Nhật và Nguyễn Phượng – Chele, Arizona

“Xin Cha, tôi thi lần đầu tiên là đậu quốc tịch Mỹ”

Cách đây một năm tôi có ghé xin Cha cho chúng tôi thi đậu quốc tịch Mỹ. Chúng tôi mới thi quốc tịch cách đây 3 tháng, chỉ lần đầu tiên mà đậu, và nay chúng tôi đã là công dân Mỹ rồi.
Chúng tôi biết Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp hơn một năm, do nhiều người giới thiệu. Nhưng với Cha Diệp thì chúng tôi biết Cha hơn 20 năm, có đến viếng Cha ở Tắc Sậy lúc còn ở Việt Nam.
Lúc 49 tuổi, tôi bị mổ, và xin Cha cho được mạnh khỏe. Nay tôi đã 69 tuổi rồi. Bệnh tiểu đường cũng bớt nhiều.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)