(0) item
Ông Michael Trương - Garden Grove, California

Ơn Vượt Qua Được “cơn thập tử nhất sinh”

Một ngày khi đang làm việc, ông Michael Trương tự nhiên thấy đau nhức trong người thật là khó chịu.
Ông đi tới bác sĩ khám, bác sĩ nói với ông là tim bị nghẹt, và yêu cầu  phải mổ thì sẽ có cơ hội sống 95 phần trăm. Nếu không mổ thì 65 phần trăm sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Sau khi mổ hai tuần sau ông về nhà.  Ông bị kiệt sức đến không đi nổi. Ông chợt nhớ đến Cha Trương Bửu Diệp. Ông đã khấn với Cha: “Cha ơi! Con sắp chết rồi, mà con còn nặng gánh gia đình, xin Cha cứu con”.
Chỉ sau một đêm ngủ dậy, ông đã đứng lên và đi lại được. Phép lạ của Cha qua lời cầu xin với Chúa đã ban cho ông được khỏe mạnh và đi đứng như bình thường. Hôm nay ông có dịp đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn Cha đã cho ông vượt qua được cơn thập tử nhất sinh.
(Trích từ sách 100 Ơn Cha diệp - tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 42G0M