Skip to main content
(0) item
Anh Huỳnh Trung Chính và chị Nguyễn Thị Hồng - Santa Ana, CA

Ơn Thấy Được Sự Mầu Nhiệm Của Cha

Anh Huỳnh Trung Chính và chị Nguyễn Thị Hồng hiện đang ở thành phố Santa Ana, California.  Anh chị là người theo đạo thờ cúng ông bà.
Một lần anh xem ti vi thấy phát chương trình Cha Trương Bửu Diệp về những nhân chứng chia sẻ ơn lành đã nhận được qua lời chuyển cầu của Cha. Anh đã không tin và cho rằng chẳng qua đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, khoảng ba bốn lần như vậy. Anh mới thầm nói với Cha: “Xin phép Cha, nếu Cha có những phép lạ gì đó thì làm dấu hiệu cho con tin. Hồi đó tới giờ con chỉ tin có đấng tạo hóa thôi.”
Rồi anh cũng quên chuyện đó đi, sau đó khoảng một tuần.  Anh chị đang ở trên lầu trong phòng thì nghe thấy tiếng động như là âm thanh của cây đàn guitar của anh để ở dưới nhà. Lần đầu thì anh chị nghĩ rằng chắc bên nhà hàng xóm vọng qua, rồi cũng quên đi không để ý.
Qua sáng hôm sau cả hai lại nghe rõ tiếng âm thanh của cây đàn, mà cũng như lần trước anh chị cho rằng có con gì nó chạy ngang qua, hoặc chui vô trong cây đàn nên mới có tiếng động.
Nhưng sáng ngày hôm sau cả hai anh chị lại nghe tiếng đàn và lần này thì đích thân anh xuống xem lại cây đàn và xả hết dây đàn cho chùng xuống vì nghĩ rằng thời tiết nóng căng dây đàn nên làm cho cây dây đàn kêu… Nhưng qua hôm sau anh chị vẫn nghe thấy và cứ vào khoảng từ 7:30  đến 8:30 sáng. Lần này thì anh mang luôn cây đàn lên trên phòng đặt ngay kế bên giường nằm để xem sao? Nhưng vào giờ trên tiếng đàn vẫn vang lên bên tai.
Đến lúc này thì anh nghĩ và nhận ra rằng: Có lần do anh bảo không tin vào những câu chuyện ơn lành của Cha, nên anh đã cầu với Cha xin làm dấu hiệu gì đó để con tin Cha. Và bây giờ anh chị đã hiểu ra đây là dấu hiệu của Cha đã cho anh chị thấy.
Tự nhiên anh đã quì xuống lạy Cha và khấn rằng con đã tin vào sự mầu nhiệm của Cha. Anh đã thỉnh hình của Cha về nhà để thờ. Từ đó trở đi cũng không còn xảy ra hiện tượng nghe tiếng đàn nữa. Anh chị đã mang cây đàn mà anh rất quí đã mua từ Việt Nam để tặng lại cho văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để làm chứng tích về câu chuyện của anh.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)