(0) item
TB về BCN T.4 và Bản tin số 7
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 4 VÀO LÚC 7:00 TỐI NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2015, TẠI TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION.

Dù nhiều ông bà, anh chị em dự các Thánh lễ tại Nhà thờ, cũng như bận việc riêng, nhưng đã có gần 100 người tham dự Buổi cầu nguyện đầu Tháng 4 tại Trương Bửu Diệp Foundation. Cha Linh hướng Đinh Ngọc Quế tham dự và Thánh hóa những 1958 lời khấn xin đã được ghi vào sổ, gửi qua phone, hoặc để lại tin nhắn trong tháng 3-2015. Trong tháng 3 cũng đã có gần 500 lời cảm tạ của những người nhận được ơn Cha Diệp. Mời đón đọc thông tin chi tiết về Buổi cầu nguyện trên trang web và Bản tin Ơn Lành trong những ngày sắp tới.BẢN TIN ƠN LÀNH SỐ 7 ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HÀNH

QUÝ VỊ Ở XA CÓ THỂ DOWNLOAD VÀ ĐỌC BẢN TIN TRÊN WEBSITE NÀY. CLICK VÀO ĐÂY
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 14G0M