(0) item
HOẠT ĐỘNG MIỄN PHÍ
1-    TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎE, BẢO HIỂM NHÂN THỌ, GIÚP GHI DANH MIỄN PHÍ OBAMA CARE
10:00 AM – 12:00 AM Monday – Wednesday – Friday
Ms. Tâm Nguyễn – Ms. Kim Anh
Phone: (714) 856-8209


2-    TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
3:00 - 4:00 PM – 6:00 PM - Monday
Mr. Derek Trần (Trần Truyền Đức)
Gọi VP TBDF để lấy hẹn


3-    TƯ VẤN VỀ LUẬT DI TRÚ HOA KỲ VÀ VIỆT NAM
5:00 – 7:00 PM - Tuesday
Mr. Tú Chung (Chung Bảo Tú)
Phone: (714)897-1523


4-    DỊCH THUẬT VĂN BẢN VÀ THỊ THỰC CHỮ KÝ
10:00 đến 12:00 AM - Sartuday
(Dịch thuật văn bản: khai sanh, văn bằng, hôn thú, học bạ, etc. Thị thực chữ ký (Notary Public). Hợp pháp hóa giấy tờ tại Mỹ: ủy quyền, bảo lãnh, etc. để sử dụng tại Việt Nam.)
TNV: Phạm Gia Phúc
Phone: (714)489-1287
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 85G0M