Skip to main content
(0) item
Ông bà Sơn – Thùy, Santa Ana, CA:

Ơn Hết Bệnh Ung Thư

Cách nay 5 năm bà Thùy bị mắc căn bệnh ung thư. Bà rất yếu và khó thở, và thường phải thở bằng bình oxygen. Bà đã nghĩ rằng sẽ không qua khỏi nên đã chuẩn bị mọi thứ để làm di chúc lại cho chồng và con. Trong lúc tìm lại giấy tờ, bà thấy được tấm hình của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Bà lấy ra và khấn với Cha: “Xin Cha giúp con vượt qua cơn bệnh này vì con của con còn nhỏ quá.”
Ngày đêm bà đều kêu khấn Cha. Kết quả là sức khỏe của bà từ từ hồi phục và bà đã khỏe lại.
Thời gian sau, ông bà gặp phải những chuyện hầu như đen tối, buồn khổ trong cuộc đời mình. Ông bà lại đến văn phòng cầu khấn Cha xin phó thác hết nơi Cha. Một lần nữa ông bà lại được Cha giải gỡ và ban bình an cho ông bà vượt qua sự khó khăn. Nay ông bà đã đến tạ ơn Cha và xin chia sẻ ơn lành đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)