(0) item
Ông David Hải - Westminter, California

Ơn Tìm Được Việc Làm

Ông David Hải bị thất nghiệp hơn sáu tháng. Mỗi ngày ông đều đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để khấn xin Cha cho ông có việc làm. Ông đã kiên nhẫn cầu xin Cha.
Một ngày kia khi ông đọc báo có đăng tuyển người làm, ông cầu xin: “Cha ơi giúp con có việc làm để sinh sống”. Sau đó ông đã được nhận vào làm nấu ăn cho một nhà hàng vì anh cũng biết nấu nướng. Hiện nay ông vẫn còn làm công việc đó.
Một ơn lành khác mà ông đã nhận được qua Cha. Có một ngày tự nhiên mắt ông rất mờ vào buổi sáng dậy. Ông rất lo lắng và lo lắng mắt cứ mờ như vậy làm sao đi làm? Ông lại đến văn phòng để khấn Cha, ông cầm tay Cha và nói: Cha ơi! Xin Cha làm phép lạ chữa cho cặp mắt con sáng lại chứ mắt con mờ lắm con không nhìn được. Rồi ông lấy chai nước đã được làm phép về đổ lên tay và chà lên mắt, lòng tin của ông đã được Cha nhận lời. Mắt ông đã sáng trở lại mà không cần phải đi bác sĩ. Nay ông David đến để cảm tạ Cha với các ơn lành ông đã nhận được từ sự cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)