(0) item
Ông Trần Văn Biện - Anahiem, California

Ơn Lành Bệnh Tê Tay

Ông Biện làm nghề y tá chích thuốc. Có thời gian ông bị tê ở đầu ngón tay trỏ trong khoảng một năm mất hẳn cảm giác, có thể lấy kim đâm vào cũng không thấy đau. Ông đã đi khám và uống đủ thứ thuốc cũng không hết. Anh của ông khuyên ông nên đi đến Cha Trương Bửu Diệp để khấn Cha và ông đã tìm đến cầu xin Cha: Con chẳng xin Cha điều gì, vì con đã đủ ăn, đủ xài. Con chỉ xin Cha cho con hết tê ngón tay. Rồi khi về nhà ông không để ý tới ngón tay nữa.
Khoảng tuần lễ sau thì ông cảm thấy có cảm giác ở ngón tay. Từ đó đến nay thì ngón tay ông đã hoàn toàn bình phục. Ông Biện đã đến văn phòng Cha Phanxicô Phan Bửu Diệp để tạ ơn Cha và xin chia sẻ ơn lành mà ông đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M