(0) item
Anh Hồ Văn Trung - Rosemead, California

Ơn Tìm Được Giấy Tờ

Anh Trung là người theo đạo Phật. Một ngày kia, anh bị mất cái bóp và toàn bộ giấy tờ cần thiết. Anh không biết phải làm sao? Vì ngày hôm sau anh cần giấy tờ để lo công việc. Anh mới nghĩ đến Cha Diệp và cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cho mình tìm lại được các giấy tờ đã mất. Anh vừa cầu xin xong thì có người gọi điện thoại báo đã tìm được cái bóp của anh. Thì tự nhiên anh nổi hết cả da gà, trong lòng vừa mừng vừa nghẹn nghào. Anh không thể tin được sự linh thiêng của Cha đã cho anh thấy ngay tức khắc.
Anh Trung còn nhận được một ơn lành khác từ Cha. Vào một ngày sau khi ngủ dậy tự nhiên chân của anh đau đến độ không thể đi được, mà công việc của anh làm hằng ngày cần phải đi lại nhiều. Anh liền cầu xin Cha cho được bớt đau để anh còn đi làm. Cứ sau mỗi lần cầu xin Cha anh thấy chân mình như bớt đau đi một chút. Rồi sau ba ngày thì anh không còn thấy đau đớn gì nữa. Còn nhiều những ơn lành khác mà Cha đã ban cho anh. Hôm nay anh đã đến văn phòng Cha để tạ ơn Cha, xin chia sẻ lại câu chuyện nhỏ bé của mình để làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)

 
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G2M