Skip to main content
(0) item
Ông bà Trương, Thị Mừng và Nguyễn, Tấn Sáu – Garden Grove, CA

“Cha đã dẫn con tôi trở lại đạo"

Bà Mừng: Lời tôi cầu xin Cha Trương Bửu Diệp từ 10 năm nay, bây giờ tôi đã được rồi. Chuyện là, con trai của tôi bỏ đạo, không đi nhà thờ. Nhưng mới đây, cháu đã trở lại đạo, còn con dâu của tôi là đứa ngoại đạo, giờ cũng mới được rửa tội rồi. Con dâu tôi là đứa rất tốt, nó thích theo đạo lắm. Tôi nghĩ Cha Diệp đã giúp con trai tôi để cháu trở lại đạo.
Ông Sáu: Tôi quê ở Tắc Sậy. Mợ tôi, tên là Nguyễn Thị Vàng, là một trong 70 giáo dân bị bắt cùng với Cha Diệp. Sau này nghe Mợ tôi kể lại cái ngày Cha bị Nhật và Việt Minh giết. Chúng lột đồ, hành hạ Cha cho đến chết, rồi ném xác Cha xuống ao. Mỗi lần nhắc đến Cha Diệp là cứ như Cha chết trước mắt tôi vậy, tôi không thể chịu được.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)