Skip to main content
(0) item
Cô Vơ, Loan - Santa Ana, California

“Cha cho tôi tìm được người share phòng như ý”

Nhà tôi có dư phòng cho share. Mà việc cho người share phòng rất phức tạp, nên hai vợ chồng tôi cầu nguyện Cha Trương Bửu Diệp, xin cho tìm được người share phòng đàng hoàng.
Tôi thì muốn đăng ở báo Người Việt vì báo này có nhiều người coi, nhưng chồng tôi lại quyết định đăng ở báo Viễn Đông. Chúng tôi cho đăng ở báo Viễn Đông 15 ngày, vậy mà mới đăng hôm trước, hôm sau đã có người gọi tới muốn share phòng. Điều linh thiêng là Cha Diệp đã dẫn đường cho một cặp vợ chồng đàng hoàng, hợp tính tình, lại là người Công giáo đến ở với chúng tôi. Anh chồng kể rằng, họ tính mua báo Người Việt xem mục rao vặt để tìm phòng, nhưng vừa parking thì có người gọi với lại cho tờ báo Viễn Đông, vì họ còn dư. Anh ấy mở mục rao vặt và đọc ngay số phone nhà tôi mà gọi. Tôi tin chính Cha đã nghe lời cầu nguyện của tôi mà cầu bầu cùng Chúa, ban cho tôi ơn lành đúng theo ý nguyện.
Chuyện của tôi rất đơn giản, nhưng lại linh nghiệm. Hôm nay tôi đến vừa tạ ơn Cha, vừa làm chứng cho sự linh nghiệm của Cha.
Tôi biết Cha Diệp khá lâu, về Việt Nam cũng đến thăm mộ Cha. Khi qua Mỹ, tôi cứ nghĩ chỉ khi về Việt Nam mới thăm được Cha Diệp, khi biết có Văn phòng của Cha ở đây thì mừng lắm!
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)