(0) item
Cô Vơ Thị Thuư Nga - Westminster, California

“Cha giúp tôi tìm được thẻ xanh tưởng chừng đã mất”

Tôi muốn kể câu chuyện của mình, nhằm chứng minh cho mọi người biết Cha Diệp đã ban rất nhiều ơn lành cho gia đình chúng tôi. Tôi từ Việt Nam tôi sang tới Mỹ vào ngày 17 tháng Chín năm 2013. Sau đó 3 tháng tôi làm giấy tờ để lấy thẻ xanh.
Sau nhiều tháng chờ đợi tôi vẫn không nhận được thẻ của mình, ngày đêm tôi cầu khấn Cha Diệp mong Cha soi sáng đường để tôi biết tôi sẽ phải làm gì. Cuối cùng Cha đã cầu bầu lên Chúa giúp tôi có được thẻ xanh, thay vì nó bị người khác giữ, không muốn đưa, mà còn định vứt vào thùng rác. Nếu mất thẻ xanh đó, tôi phải làm lại từ đầu, rất cực, mà tốn tiền. Tôi nghĩ chỉ có Cha Diệp cầu lên Chúa làm được điều này cho tôi mà thôi.
Tôi đến thăm mộ Cha ở Việt Nam được 3 lần. Niềm tin của chúng tôi đối với Cha rất lớn. Chúng tôi tuyệt đối tin vào bàn tay sắp xếp của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 90G0M