Skip to main content
(0) item
Bác Tô Văn Tiệp - Santa Ana, CA

Ơn Lành Bệnh Bướu Cổ

Vào khoảng sau năm 1975, bác Tiệp bị nổi lên một cái bướu ở phía sau gáy. Bác đã âm thầm cầu nguyện với Chúa và Cha Trương Bửu Diệp để cái bướu tự lặn đi. Sau một thời gian không nhớ tới bỗng nhiên bác phát hiện cái bướu lặn đi mất. Cho mãi đến năm 2008 bác lại phát hiện ra có hai cái bướu lại nổi lên ở hai bên cổ. Bác đi bác sĩ khám và xét nghiệm.Vài ngày sau đi lấy kết quả là bướu lành nên không cần phẫu thuật. Hiện nay tuổi của cũng đã cao nên bác cứ để vậy và âm thầm cầu nguyện với Chúa và Cha cho hai cái bướu lặn đi. Sau một thời gian hai cái bướu cũng lặn mất. Bác tin rằng được Chúa chữa lành qua sự cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. Bác đến văn phòng Cha để chia sẻ với mọi người và làm chứng cho Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)