Skip to main content
(0) item
Bác Nguyễn Thị Mạnh - Santa Ana và chị Vơ Thị Hồng Vân - Huntington Beach, CA

Ơn Mổ Mắt Được Bình An

Vào Tháng 3 năm 2012 võng mạc bên mắt phải của bác Mạnh bị sút ra hết 80 phần trăm không nhìn thấy nữa. Đi khám bác sĩ Việt Nam nói nên chấp nhận hiện tại vì bác đã lớn tuổi rồi. Gia đình mới cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Xin Cha cho bác gặp thầy gặp thuốc. Không bao lâu Cha đã dẫn dắt cho gặp được bác sĩ người Mỹ.Vị bác sĩ này mới quyết định mổ cho bác.
Khi nghe tin mổ thì bác lại lâm ra bệnh. Nên cả nhà mới nói thôi đành để bà vậy và tiếp tục khấn Cha Trương Bửu Diệp. Vào khoảng hai  tháng sau bác khỏe lại và tự bác nói quyết định mổ.
Sau khi mổ xong bác sĩ cho hay sức khỏe của bác rất tốt. Bác đã tỉnh lại ngay và nhớ lại hết. Một tuần sau khi mổ bác cùng với chị Hồng Vân đến văn phòng để tạ ơn Cha và xin chia sẻ ơn lành với mọi người để vinh danh Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)