Skip to main content
(0) item
Chị Kim Anh - Fountain Valley, CA

Ơn Chữa Lành Bệnh Đau Tai

Vào một ngày tháng 03 năm 2012 cháu Emmy tự nhiên bị một bên tai phải không nghe được.
Cháu rất là khó chịu vì một bên tai đã hoàn toàn mất thính giác, và nó gây ảnh hưởng đến việc học của cháu rất nhiều. Mẹ cháu là chị Kim Anh đưa cháu đi đến bác sĩ chuyên môn về chữa trị tai để khám, nhưng không thấy được gì lạ. Ba của cháu Emmy cũng là bác sĩ đã khám cho cháu nhưng cũng không phát hiện được gì trong tai. Ba cháu mới nói với chị Kim Anh đưa cháu đi khám bác sĩ khác.
Trước khi đến bác sĩ, chị đã chở cháu đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu nguyện khấn Cha cho được gặp thầy gặp thuốc.  Và kết quả hiện nay tai của cháu đã nghe lại bình thường. Chị Kim Anh đã chở cháu tới văn phòng để tạ ơn Cha và chia sẻ ơn lành mà Cha đã chuyển cầu cùng Chúa chữa cho cháu được nghe thấy lại như người bình thường.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)