(0) item
Chị Trần Thị Bích Phương - Garden Grove, CA

Ơn Mua Được Tiệm Nail

Chị Phương là người Công Giáo chỉ tin vào Chúa và các Thánh khi đã được Giáo Hội công nhận và tôn phong. Vì thế lúc đầu chị nghe nói về Cha Trương Bửu Diệp chị cứng lòng không tin về sự cầu bầu linh thiêng của Cha. Nhưng một dịp chị chồng là người theo đạo Phật nhưng lại rất tin tưởng vào Cha Trương Bửu Diệp, cho chị mượn hai cuốn sách của tác giả Võ Hữu Hạnh viết về tiểu sử và những ơn lành của Cha Trương Bửu Diệp.
Sau khi đọc xong chị đã bắt đầu cảm nghiệm và kính phục về tình thương của Cha đã dám hy sinh mạng sống mình để chết thay cho những người dân. Chị đã cầu xin với Cha: Trước giờ con đã không tin Cha, nay con xin Cha cầu nguyện với Chúa cho con mua lấy được tiệm Nail, nếu không thì Cha cho con một trắc trở dấu hiệu gì đó con sẽ bỏ. Sau đó mọi chuyện đã trôi chảy và chị đã lấy được tiệm này và làm việc cho đến nay. Chị đã về Việt Nam và xuống Tắc Sậy, Cà Mau nơi đặt mộ Cha để tạ ơn vì mọi chuyện chị đã cầu xin với Cha đều được ơn.
Một lần chị đi lễ nhà Thờ Saint Barbara chị được biết có văn phòng của Cha nằm trên đường Euclid, thành phố Garden Grove. Chị đã đến tạ ơn Cha. Nay xin chia sẻ lại với mọi người. Mọi người hãy đến và cầu nguyện với Cha những lúc gặp bất an, hay bệnh tật Cha sẽ nâng đỡ và cầu xin với Chúa ban ơn cho chúng ta.

(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G0M