Skip to main content
(0) item
Trần Thị Lan Anh – Santa Ana, CA

ƠN THI ĐẬU QUỐC TỊCH

Gần đến ngày thi quốc tịch, khoảng 1 tuần, tôi thường xuyên đến Văn phòng Cha để cầu xin cho tôi thi đậu để bảo lãnh con trai tôi. 7:15 sáng nay tôi đi thi. Vô thi, tôi gặp nhân viên phỏng vấn rất dễ, tôi hiểu hết, họ hỏi tới đâu, tôi trả lời tới đó. Đó là nhờ ơn Cha Diệp. Theo tôi đó là phép lạ không ngờ được.
Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam, lâu rồi. Sang Mỹ, rất may mắn  là nhà của tôi ở gần Văn phòng Cha, nên tôi có điều kiện đến thăm Cha nhiều lần. Trước giờ tôi xin gì, Cha cũng đều ban cho. Thí dụ khi tôi đi thi lấy bằng lái xe, thi bằng nail,…tôi cầu nguyện và đều đậu hết!
(Nhân chứng ơn lành - Tháng 9-2014)